Čomu sa venujeme

SLUŽBY V PRIEMYSLE:

Kompletné elektromontážne

práce v priemysle

Montáž osvetlenia v halách

Mechanické aj elektrické prepracovanie liniek alebo pracovísk

Mechanické montáže

v priemysle

Montáž a zapojenie bezpečnostných zariadení

Kompletné montáže

robotickýh pracovísk

Spustenie optiky v automatizácii

Sťahovanie kompletných pracovísk

Automatizácia
Siemens, Mitsubishi

Návrh elektrických schém

Káblovanie, žlabovanie

a zapojenie pracovísk

Káblovanie dátových zariadení

Návrh a zapojenie jednoúčelových strojov

Robotizácia

Fanuc, Kuka, ABB

Revízne opravy

zvaracske-prace.png

Zváračské práce

VÝROBA NA OBJEDNÁVKU:

Výroba rozvádzačov

jednoucelove-stroje.png

Výroba konštrukcií

Jednoúčelové stroje